Algemene Voorwaarden

Bij aanmelding voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze aanmelding kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 14 dagen na de aanmelding te voldoen per overschrijving naar rekeningnummer NL75RABO0306641410 t.a.v. L.J. Diepstraten. Mochten wij uw betaling niet ontvangen, zullen wij u herinneren. Indien de betaling vervolgens 10 dagen na de herinnering niet door ons is ontvangen, verloopt de aanmelding. Bij een te gering aantal aanmeldingen voor een activiteit, kan Soccer For You besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren. Bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 14 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 5 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen.
In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 5 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan alleen via het versturen van een email naar info@soccerforyou.nl. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, dan neem alstublieft contact op met Ronald Diepstraten (mobiel 06-40488988). De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

Aansprakelijkheid

Soccer For You en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van Soccer For You zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers.

Gedragsregels

Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteit correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting

Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Gedragsregels’, vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden, bestaat de mogelijkheid dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt telefonisch of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Soccer For You is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Accommodaties

Soccer For You streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld c.q. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Soccer For You haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Soccer For You behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

Alle audio en/of visuele opnames door Soccer For You ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Soccer For You. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Soccer For You het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Soccer For You. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een distributielijst die gebruikt zal worden voor het promoten van nieuwe activiteiten die in de toekomst georganiseerd worden door Soccer For You.